Skip Navigation Links

Bor Halk E?itim Merkezinden,Bir ?lk!

Bor Halk E?itimi Merkezi Müdürlü?ü taraf?ndan Bor?da ilk defa Ak?l ve Zekâ Oyunlar? Turnuvas? düzenlendi.

Bor Halk E?itim Merkezinden,Bir ?lk!

Eğitim   A+a-

 

Bor Halk E?itimi Merkezi Müdürlü?ü taraf?ndan Bor’da ilk defa Ak?l ve Zekâ Oyunlar? Turnuvas? düzenlendi.

 

Bor Halk E?itimi Merkezi taraf?ndan ilk önce çe?itli okullardan ö?retmenler Ni?de’de ilk defa E?itici E?itimine al?narak Zekâ Oyunlar? Ö?reticili?i sertifikas? verildi. Çocuklar?m?z?n dü?ünen, üreten kar??la?t?klar? problemler kar??s?nda çözümler bulabilen bireyler olarak yeti?mesi, bireysel ve grup oyunlar? ile ö?rencilerimizin yeteneklerinin geli?tirilmesi, ak?l ve zekâ oyunlar? ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sa?lanmas? amac?yla Bor ilçesindeki okullarda Zekâ Oyunlar? kurslar? aç?lm??t?r. Aç?lan 23 kursta 382 ilkokul ve ortaokul ö?rencisi Zekâ Oyunlar? e?itimi alm??t?r.

Bu yap?lan e?itimlerin bir aya?? olarak sosyal geli?imlerinin desteklenmesi ayr?ca ö?rencilere kendini ifade edebilme f?rsat?n?n sunulmas? amac?yla Bor’da ilk defa Bor Belediyesi, Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Minik Dahiler Zeka Atölyesinin de katk?lar?yla Bor Kaymakaml??? Halk E?itimi Merkezi Müdürlü?ü taraf?ndan Mangala ve Reversi Alan?nda Ak?l ve Zekâ Oyunlar? Turnuvas? düzenlendi. ?lkokullar aras?nda düzenlenen bu turnuvaya 14 ilkokuldan 125 ö?renci kat?lm??t?r. Yar??ma sonunda dereceye giren ö?rencilere çe?itli hediyeler takdim edildi.

 

Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
BU İÇERİK FACEBOOK YORUMUNA AÇIK DEĞİL!