Skip Navigation Links

Denetimli Serbestlik ??birli?i Protokolü ?mzaland?

Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?l??? Denetimli Serbestlik Müdürlü?ü ve Ni?de Ömer Halisdemir Üniversi...

Denetimli Serbestlik ??birli?i Protokolü ?mzaland?

Gündem   A+a-

 

Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?l??? Denetimli Serbestlik Müdürlü?ü ve Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlü?ü aras?nda '??birli?i Protokolü' imzaland?.

 

Ni?de Adliyesi Toplant? Salonunda gerçekle?en protokol törenine Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?s? O?uzhan Dönmez, Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. ?lyas Gökhan ve Ni?de Denetimli Serbestlik Müdürü Say?n Ömer Ta?ç? kat?ld?.

Protokolün aç?l?? konu?mas?n? yapan Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?m?z Say?n O?uzhan Dönmez konu?mas?nda;

"Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?l??? Denetimli Serbestlik Müdürlü?ü ve Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlü?ü aras?nda imzalanan i?birli?i protokolünün amac?n?n denetimli serbestlik yasas?ndan faydalanan, e?itim ve iyile?tirme yükümlülü?ü verilen toplumun dezavantajl? kesimi olan yükümlüler ve aileleriyle birle?erek toplumsal dayan??maya katk? sa?lamak amaçl? üniversitenin uzman kadrosundan yararlanarak yap?lmas? planlanan çal??tay, panel, seminer, söyle?i, konferans ve benzeri akademik etkinliklerde i?birli?i içerisinde çal??mak ve kamu hizmeti cezas? verilen yükümlülerin Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesine ba?l? tüm kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??t?r?larak toplum içinde rehabilitasyonunun sa?lanmas? oldu?unu söyledi. Konu?man?n ard?ndan Ni?de Cumhuriyet Ba?savc?s? O?uzhan Dönmez, Ni?de Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Ni?de Denetimli Serbestlik Müdürü Say?n Ömer Ta?ç? aras?nda "??birli?i Protokolü" imzalar? at?ld?.

 

Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
BU İÇERİK FACEBOOK YORUMUNA AÇIK DEĞİL!